Ombuigen of verlengen | Haengma | Hoofdstuk 5
ombuigen of verlengen

We hebben in les 4-10 Heangma geleerd dat je na een plakzet het beste kunt ombuigen. Maar dat is niet altijd de beste keuze.

In dit voorbeeld worden de witte stenen ingesloten door twee sterke zwarte groepen. Als wit ombuigt op bijvoorbeeld A, zal zwart op C knippen. Er ontstaat dan een gevecht, waarbij waarschijnlijk een van de drie witte stenen van de rest wordt gescheiden.

Omdat zwart aan beide kanten van de witte stenen sterk is, kan wit dit gevecht beter vermijden. Wit kan de plakzet 1 van zwart het beste beantwoorden met een verlenging op B of C. Dat maakt de witte groep sterker.