Principes | Opening | Hoofdstuk 4

Anders dan bij schaken is het bij go niet zinvol allerlei zettenreeksen voor de opening uit je hoofd te leren. Maar het is wel zinvol enkele principes te kennen die je kunt gebruiken bij je keuzes in de opening.

Zojuist hebben we al gezien dat je in een opening eerst in de hoeken speelt en dan aan de randen. Dit is geen regel maar een principe. Andere principes die je kunt gebruiken zijn:

  • Speel in de opening op de derde en vierde lijn.
  • Sluit een hoek af (shimari) met een een- of tweepunts sprong op de derde of vierde lijn.
  • Val een hoek aan (kakari) met een een- of tweepunts benadering op de derde of vierde lijn.
  • Breid je stenen uit met een tweepunts sprong op de derde of vierde lijn.
  • Speel een eenpunts uitbreiding op de derde of vierde lijn als er niet genoeg ruimte is voor een tweepunts uitbreiding.

Het hangt telkens van de situatie op het bord af wat de beste keuze is.

lees verder...