Eerst buitenvrijheden | Vrijhedenstrijd | Hoofdstuk 3
vrijhedenstrijd

Klik op A of B om het resultaat te zien.

Zoals je in het vorige boek hebt geleerd, gaat het in een vrijhedenstrijd erom wie de meeste vrijheden heeft. Als beide spelers evenveel vrijheden hebben, gaat het erom wie de vrijhedenstrijd mag beginnen.

Maar bij het opvullen van de vrijheden van je tegenstander, moet je ook goed opletten met welke vrijheden je begint. Je hebt vrijheden tussen de twee strijdende groepen (dit noemen we de gemeenschappelijke vrijheden) en je hebt de vrijheden aan de buitenkant (de buitenvrijheden). Begin altijd eerst met het opvullen van de buitenvrijheden.

Wit kan in dit voorbeeld starten met het opvullen van de gemeenschappelijke vrijheid A of de buitenvrijheid B.

lees verder...