Vitaal punt | Leven en dood | Hoofdstuk 3
figuur 2

Een manier om sterker te worden in go is het oplossen van veel leven en dood-problemen.

Bij leven en dood-problemen is het de bedoeling de groep van de tegenstander dood te maken of je eigen groep levend. Daarbij gaat het natuurlijk om het maken van twee ogen.

In het voorbeeld hiernaast zie je een leven en dood-probleem. Wit moet zijn groep levend maken. Dit doet hij met zet 1, waardoor hij twee ogen maakt. Iedere andere zet van wit is niet goed. Als zwart op dit punt speelt, kan wit geen twee ogen meer maken en is de groep dus dood. Dit punt wordt dan ook wel het vitale punt genoemd.

lees verder...